REFERENCE

https://agbdjokovic.com/projektovanje/

https://agbdjokovic.com/projektovanje/


_

REFERENCE

Spisak klijenata

Telekom Srbija

Elkom Doo Beograd

Jkp Komunalac Čačak

Elmont Doo

Unipromet Doo Čačak

Papir Invest Čačak

Direkcija Za Izgradnju Paraćin

Eps Srbija

Jasinje Doo

Principal Duo Doo

Ribomarket Doo

Vodoinžinjering Doo

Sur Janko

Jukrijukos Doo Novi Sad

Blue Line Doo

Hasky Doo

Sam Plast Doo

Furneks Nameštaj Doo

Laki Plus Doo

Znamgraf Doo

Baltbet Doo

Motoremont Doo

Helion Doo

Vb Energetik

Scp Doo

Stojić Doo

Premijer Indjija

Zu Elektosistemi Beograd

Nis Jugopetrol Beograd

Zadrugar Čačak

Ad Stjenik

Lake Auto

Ad Partzan

Megal Projekt

Valorplast Beograd

Intel OO

Nis Srbija

  • Izrada i učešće na projektu hidrocentrale „Priboj“ na reci Lim u Priboju za potrebe preduzeća “Helion” Čačak (u saradnji sa projektima firmi„Energoprojekt“, „Hidrotehnika“ i JP „Đerdap“).
  • Izrada i učešće na projektu hidrocentrale MHE„Mramorje“ na reci Lim u Priboju za potrebe preduzeća “Mramorje” DOO iz Beograda.
  • Geodetsko snimawe preko 70 lokacija benzinskih pumpi “NIS Srbija” za potrebe rekonstrukcije benzinskih pumpi
  • Geodetsko snimanje trafostanica i drugih energetskih objekata “EPS” za konzumno područje Čačak, Sjenica, Guča, Lučani, Gornji Milanovac i Ivanjica (oko 3000 objekata).
  • Geodetsko snimanje podzemnih vodova i izrada podloga za “Telekom” Srbija
  • AGB ĐOKOVIĆ je u mogućnosti da Vam pruži usluge projektovanja za nove objekte, projektovanje enterijera i eksterijera, koje predstavlja kombinaciju vaših želja i našeg iskustva, u cilju postizanja idealne ravnoteže između vaših potreba i mogućnosti.Najčešće se počinje sa grubim skicama potrebnih prostorija za buduću kuću, poslovni prostor ili neki poslovni objekat sa proizvodnom halom.