PROMET NEKRETNINAMA

https://agbdjokovic.com/projektovanje/

https://agbdjokovic.com/projektovanje/


OUR SERVICES
_

PROMET NEKRETNINAMA

_

PRAVNA POMOĆ

U AGB “Đoković” poslovi koji su vezani za “pravo” odnose se na imovinsko-pravne odnose. Preduzeće poseduje licencu za promet nekretnina

Sarađujemo sa svim advokatskim kućama.

Pravne savete ne dajemo preko telefonskih poziva.Pravne savete naplaćujemo.

Pravni saveti u vezi:

 • Prometa nekretnina
 • Uknjižbe
 • Legalizacije ozakonjenja
 • Poreza na promet nepokretnosti i prava
 • Kupovine i procene nepokretnosti

Preduzeće vrši usluge izrade i predaje poreskih prijava neophodnih za odmeravanje poreza na promet nepokretnostima prava i drugih poreza (popunjavanje poreskih prijava, predaja istih, prouzimanje rešenja o određivanju poreza ). Preduzeće obezbeđuje pravnu sigurnost klijentima i daje neophodne garancije za izvršene usluge.

PRIBAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Preduzeće za klijente vrši pribavljanje-vađenje dokumentacije ( zahteva, prijava, dozvola, potvrda i sl.) od imovinsko-pravne službe Grada, Poreske uprave, Službe za katastar nepokretnosti, Gradskih uprava za urbanizam i Javnih preduzeća, potrebnih radi realizacije posla za klijente i to:

 • Listove nepokretnosti
 • Poreske prijave
 • Prijave za uknjižbu
 • Zahteve za legalizaciju
 • Zahteve za legalizacijske dozvole
 • Zahteve za tehnički prijem
 • Zahteve za upotrebnu dozvolu