Pravna pomoć

Geodetske usluge PRAVNA POMOĆ

Geodetske usluge PRAVNA POMOĆ


_

Pravna pomoć

_

Saradjujemo sa nekoliko advokatskih kuća i isključivo svi naši poslovi koji su vezani za pravo odnose se na imovinsko-pravne poslove.

Pravne savete ne dajemo preko telefonskih poziva.

Pravni saveti u vezi:

  • Prometa nepokretnosti
  • Uknjižbe
  • Legalizacije
  • Poreza na promet nepokretnosti i prava
  • Kupovine i procene nepokretnosti
  • Izrada protivpožarnog projekta
  • Izrada projekta električnih instalacija

Preduzeće vrši usluge izrade i predaje poreskih prijava neophodnih za odmeravanje poreza na promet nepokretnosti i prava i drugih poreza (popunjavanje poreskih prijava,predaja istih, preuzimanje rešenja o određivanju poreza) Agencija obezbeđuje pravnu sigurnost klijentima i daje neophodne garancije za izvršene usluge.

Preduzeće vrši usluge legalizacije objekata, kao i projektovanje novih objekata sa svom potrebnom dokumentacijom, nadzorom i izvođenjem radova.Radi efikasnog izvršenja navedenih poslova Agencija angažuje podizvođače na poslovima za koje su stručni i pruža sve potrebne garancije za izvedene poslove.